Huisregels

Huisregels

Onze Huisregels

Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bijvoorbeeld: geen sportkleding, geen nektasjes, geen aanstootgevende kleding en geen petten.

Grote groepen, kunnen worden geweigerd. Hierbij zal rekening gehouden worden met diverse concepten, dresscode, leeftijd en een evenredige groepssamenstelling heren/dames.

• Onze gasten dienen van tevoren te reserveren, een reservering betekent geen gegarandeerde toegang. Hierbij zal rekening gehouden worden met diverse concepten, dresscode, leeftijd en verhouding dames/heren.
• Reserveringen met onvolledige ofwel onjuiste informatie komen bij constatering te vervallen.

Reserveer nu!